Семинар „Математическо моделиране”, 17.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 17.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Светослав Димов и Иван Димитров,  студенти във ФМИ, спец. Софтуерно инженерство, ще представят проблема:

Историческа връзка на анализа на Фурие с музиката

Резюме: Ще бъде обсъдена връзката между математиката и музиката през няколко исторически периода. 
В началото ще покажем как древните китайци са наемали математици, за да "усъвършенстват музиката", използвана в съдебните зали. Обикновено математиката се е използвала в музиката, за да се разработят съотношенията и интервалите, които се срещат в музиката. След това ще бъде представена историята на анализа на Фурие, както и кратка история на Жан Батист Фурие. Анализът на Фурие е използван за намиране на естествено срещащи се хармоники за моделиране на звука и за определяне на звука чрез разбиването му на части. Във връзка с музиката могат да се видят много примери за реда на Фурие и трансформацията на Фурие. Ще бъдат демонстрирани и някои по-прости примери, за да се разбере как с реда на Фурие могат да се моделират звукови вълни. Макар че има много други примери за това как математиката се използва в музиката, тези два аспекта ще бъдат основният фокус на тази презентация, като ще се обсъди важността и значението на реда на Фурие.