Семинар „Математическо моделиране”, 17.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

На 17.06.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдат представени следните проблеми:

  • Моделиране на движението на очите
    Теодор Вакарелски, ФМИ, бакалавър

    Резюме: Движението на очите е комплексен процес, изискващ дълбоко познаване на физиката, биологията и психиката на изследвания човек. В презентацията ще бъдат разгледани основните процеси, пораждащи движение на очите. Ще бъдат предложени модели, които описват повечето от познатите движения на очите. Ще бъдат разгледани и няколко техники за обработка на суровата информация, получена от проследяване на очите.

  • Electronic Identity Verification
    Кристиян Гергов, ФМИ, бакалвър
    Резюме: Ще бъде показано как се разпознава и верифицира личен документ в мобилно приложение още на ниво камера, без да е нужна third-party намеса. Ще се фокусираме върху основните критерии за разпознаваемост на един личен документ: формата му, във фокус ли е кадърът, има ли отражения. Как се случва разпознаването на тези критерии - с OCR или Machine Learning.