Семинар "Математическо моделиране", 21.03.2018

На 21.03.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Васил Пашов и Мария Зарчева, участници от ФМИ в 31-вата ЕКМИ Седмица по Математическо Моделиране, Финландия, Lappeenranta  University of Technology (LUT), 9-16 July, 2017,  ще представят проблемите, по които са работили:

Васил Пашов: Доставяне на лекарство в задната камера на човешкото око  (Drug delivery to the posterior segment of the eye)

Абстракт: Разглеждаме математически модел за разпространение на лекарство в стъкловидното тяло и ретината на човешкото око. Поради редица причини като биологични бариери, опастност от предозиране и физически неудобства конвеционалните методи за доставяне на лекарства (очни капки и инжекции) се оказват неефективни. Математическият модел разглежда как протича доставянето на лекарството чрез биоразградим имплант, поставен в стъкловидното тяло на окото.

Мария Зарчева: Оптимизация на преработката на дървен материал (Saw cutting pattern optimization for logs)                                 

Абстракт: Дърводобивната и дървопреработвателната индустрия във Финландия заемат значителна част от икономиката на страната. Дъскорезниците и предприятията за обработка на дървен материал са високо автоматизирани, но все още има голямо поле за разитие в тази насока. 
Дървопреаботвателната компания Finnos Oy поставя задача за разработка на алгоритъм, оптимизиращ производството на дъски от суров дървен материал. Компанията предоставя данни от лазерно сканирани дървесни стволове под формата на 3D облак от точки за целите на проекта, както и шаблони за изрязване на дъски.
В рамките на седмицата е разработен базов алгоритъм за оптимизация на изрязването. Използвани са 3 различни подхода за определяне на това дали даден дървесен ствол е съвместим с даден шаблон за изрязване, като полученият материал има минимален брой дефекти. Разгледани са още задачите за изчисляване на кривината на дървесните стволове и пресмятане на обема на добития материал, както и някои проблеми, свързани с качеството на добития материал.