Семинар „Математическо моделиране”, 24.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

На 24.06.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдат представени следните проблеми:

  • Математически модел на гравитационните сили в 2D и 3D пространството.
    Николай Димов, ФМИ, бакалавър
    Резюме: Ще бъде представено интерактивно приложение, в което са вградени модели на гравитационните сили, и което се използва за   симулиране на реалните механични сили във виртуалното пространство на игрите (например скачане, тичане). Ще бъде представен  модел за изчисляване траекторията на предмети, хвърлени под различни ъгли,  от различна височина, с различни скорости. Ще бъде показано как това може да се приложи във военната индустрия за направата на самонасочващи се ракети.

  • Моделиране на движението на очите (продължение от семинара на 17.06.2020 г.)
    Теодор Вакарелски, ФМИ, бакалавър
    Резюме: Движението на очите е комплексен процес, изискващ дълбоко познаване на физиката, биологията и психиката на изследвания човек. В презентацията ще бъдат разгледани основните процеси, пораждащи движение на очите. Ще бъдат предложени модели, които описват повечето от познатите движения на очите. Ще бъдат разгледани и няколко техники за обработка на суровата информация, получена от проследяване на очите.