Семинар „Математическо моделиране”, 27.04.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 27.04.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа, доц. д-р Кирил Алексиев от ИИКТ-БАН ще представи проблема
Математически методи за обработка на сензорна информация

Резюме. Втората част на лекцията под надслов "Математически методи за обработка на сензорна информация" е насочена към разглеждане на основни математически подходи, използвани при определяне на местоположението на обекти в пространството. Използваните сензори до голяма степен определят необходимия математически апарат. Ще бъдат разгледани случаи с използване на една, две или повече камери и други пасивни сензори, използване на активни сензори и др. Ще бъде направен преглед на алгоритмите, използвани при съставяне на карта на околността и позицията на обекта в нея (Simultaneous Localization And Mapping - SLAM), получили голямо развитие в последните години във връзка с появата на автономните превозни средства, безпилотни летателни средства, автоматични подводни апарати, роботи и др.