Семинар „Математическо моделиране”, 27.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 27.05.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдe представен следния проблем:

Алгоритъм на Gilespie и приложенията му.
Марио Петров, ФМИ, МП ИМММ

Резюме: Ще бъде представен алгоритъмът на Gilespie за симулация на стохастични процеси. Ще бъде разяснено какво е стохастичен/случаен процес и къде се използват такива.
Ще разгледаме приложенията на алгоритъма. Ще бъде построен математически модел (от тип SIR) за разпространението на Жълтата треска в Сенегал. С помощта на алгоритъма на Gilespie ще решим математическия модел и ще анализираме получените резултати.