Семинар "Математическо моделиране", 28.03.2018

На 28.03.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Ас. Галина Люцканова-Жекова, катедра ЧМА,  ще представи проблема:

Механика на флуидите и приложения

Резюме: Централно място в механиката на флуидите заемат уравненията на Навие-Стокс. Те представляват система нелинейни частни диференциални уравнения, описващи потока на флуид, и са в основата на математическото моделиране на редица приложни проблеми. В доклада ще бъде дадена физическа обосновка на уравненията и ще бъдат разгледани различни индустриални приложения в метерологията, биологията и инженерните науки.