Семинар „Математическо моделиране”, 29.05.2019

На 29.05.2019, сряда от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Васил Пашов от МП ИМММ  ще представи проблема:

"Въведение в програмирането за графични устройства"

Графичните устройства (видеокарти) по дизайн са масивно паралелни устройства. Типично тези устройства се използват за решаване на проблеми в областта на компютърната графика, но в последните години придобиха голяма популярност и в други сфери, като изкуствения интелект. Програмирането на такива устройства изисква различен подход и не е подходящо за всеки тип задачи, но може много да подобри производителността. Ще дадем основни идеи за кои задачи могат да се използват такива устройства. За целта първо ще започнем с основните идеи при паралелните алгоритми в стандартните компютърни процесори и ще преминен към проблемите, подходящи за решаване чрез графични устройства.