Семинар „Математическо моделиране”, 3.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 3.06.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдe представен следния проблем:

Изследване на разпространението на COVID-19 със SIR-подобни модели
Беатрис Бонева, ФМИ, МП ИМММ

Резюме: Ще бъде анализиран класическият SIR модел в контекста на COVID-19. Ще бъдат разгледани въпроси относно разпространението на епидемията, като например при какви условия се разпространява тя.
Ще бъдат представени и изследвани подходящи подобрения на класическия модел – параметри, зависещи от времето, моделиране на различни превантивни мерки, асимптоматични инфектирани индивиди, SEIR модели и други.
На база на представените модели, ще разгледаме и резултати от числени експерименти с данните за COVID-19 в различни държави до момента.