Семинар „Математическо моделиране”

Апр.
22
Апр./22 15:00 - Апр./22 17:00

ФМИ, зала 501

Кога: 
събота, 22 Април, 2017 - 15:00 до 17:00
Къде: 

ФМИ, зала 501

Доц. д-р Иван Георгиев, Институт по математика и информатика и Инаститут по информационни и комуникационни технологии, БАН, ще представи проблема:

„Изчислителна томография”

Резюме. Изчислителната томография (Computed Tomography) е модерен метод за изследване на вътрешната структура на различни обекти и материали. Основна част от томографското изследване е процесът на тримерна реконструкция. Целта е да се получи информацията за плътността във всяка точка (воксел) на изследвания обект на базата на интегрални данни. Ще бъдат представени основните методи за реконструкция и типовете задачи, които се налага да се решават. Също така ще бъдат представени приложения свързани с анализ на вокселна информация и компютърни симулации на процеси в области, получени чрез томография.