Семинар „Математическо моделиране”, 02.05.2018

На 02.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Асен Атанасов от Хаос Груп, ще представи проблема:

Оптимизация при пресмятане на осветлението от куполна лампа.

Резюме. Ще бъде представен важен тип осветително тяло в компютърната графика - куполна лампа, при която насочената светлина за различни посоки е представена таблично чрез изображение. Ще бъдат въведени основни понятия от радиометрията, уравнението за разсейване на лъчение и класически Монте Карло техники за решаването му. Накрая ще бъде представен алгоритъм, разработен от Хаос Груп, за по-ефективно решаване на това уравнение при осветление с куполна лампа.

Вижте още:
https://www.chaosgroup.com/news/v-ray-wins-academy-award
https://www.chaosgroup.com/total-chaos