Семинар по Оптимизация, 06.03.2023

На 6 март 2023г. (понеделник) от 16:15 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Милен Иванов (ИМИ-БАН)

Тема: За ограничаването на контактни дефекти в системи на реакция-дифузия

Поканват се всички интересуващи се.