Семинар по Оптимизация, 1.03.2019

На 1 март 2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Петър Рашков

Тема: Идентифицируемост на класове Хилберт-Шмитови оператори с времево-честотна структура

Поканват се всички интересуващи се.