Семинар по Оптимизация, 11.01.2019

На 11 януари 2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Младен Савов

Тема: Спектрални свойства на клас несамоспрегнати Марковски полугрупи

Поканват се всички интересуващи се.