Семинар по Оптимизация, 12.04.2019

На 12.04.2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Николай Буюклиев
Тема: Циклични коцикли в клас групоидни алгебри

Поканват се всички интересуващи се.