Семинар по Оптимизация, 12.10.2018

На 12 октомври 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Тема: On a Bolza problem

Поканват се всички интересуващи се.