Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017

На 13 ноември 2017г. (понеделник) от 13:15 ч. в ауд. 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.
Тема: Transversality and intersection property
Докладчик: Мира Бивас

Поканват се всички интересуващи се.