Семинар по Оптимизация, 14.12.2018

На 14 декември 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Боян Стефанов
Тема: Robust Maximum Principle for Minimax Problem with Uncertainty from A Compact Measured Set

Поканват се всички интересуващи се.