Семинар по Оптимизация, 26.10.2020

На 26 октомври 2020г. (понеделник) от 15:15 ч. в зала 526 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова
Тема: A sufficient condition for small-time local controllability of a polynomial control system

Поканват се всички интересуващи се.