Семинар по Оптимизация, 4 декември 2017

На 4 декември 2017 г. (понеделник) от 13:15 ч. в аудитория 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Мира Бивас
Тема: Transversality and intersection property (продължение)

Поканват се всички интересуващи се.