Семинар по Оптимизация, 4.01.2019

На 4 януари 2019 г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов

Тема: Sufficient conditions for tangential transversality

Поканват се всички интересуващи се.