Семинар по Oптимизация, 9.11.2018

На 9 ноември 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Oптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: Едно необходимо условие за локална управляемост за малко време

Поканват се всички интересуващи се.