Семинар „Топология’’, 09.10. 2018

Семинарът „Топология’’ започва работата си с доклад на тема 

"Топологични пространства: отворени и затворени множества, бази и затворена обвивка".  

Лектори: Божидар Зарков Зарев и Симеон Викторов Димитров.

Семинарът ще се проведе на 09 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.