Семинар „Топология’’, 11.12.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Подпространства на топологични пространства.  
    Лектор: Илиян Георгиев Георгиев;

  2. Наследствени топологични свойства. Характеризация на наследствено нормалните пространства. 
    Лектор: Борис Арсов.

Семинарът ще се проведе на 11 декември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.