Семинар „Топология’’, 13.11. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад :

Критерии за непрекъснатост на изображения между топологични пространства.  

Лектор: Виктор Весков Борисов

Семинарът ще се проведе на 13 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.