Семинар "Топология", 14 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Аксиоми за отделимост"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.