Семинар "Топология", 17 октомври 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Фактор-пространства и факторни изображения"  
Лектор: Боян Стефанов 

Семинарът ще се проведе на 17 октомври 2017 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.