Семинар „Топология’’, 18.12.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Продължения на непрекъснати изображения. Комбинация на непрекъснати изображения.
    Лектор: Виктория Веселинова Василева;

  2. Суми на топологични пространства. 
    Лектор: Георги Венциславов Харакчийски.

Семинарът ще се проведе на 18 декември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.