Семинар „Топология’’, 19.12.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Нормални пространства. Лема на Урисон."
Лектор: Янис Георгиев Василев.

Семинарът ще се проведе на 19 декември 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.