Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Аксиоми за отделимост (втора част)"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 21 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.