Семинар „Топология’’, 31 октомври 2017 г.

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Граници на обратни спектри"  

Лектор: Деян Джундреков 

Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.