Семинар „Топология", 5.12.2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Контур на множество. Производно множество. Гъсти и никъде гъсти множества. Борелеви множества."  
Лектор: Йоана Петкова 

Семинарът ще се проведе на 5 декември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.