Семинар „Топология’’, 8.01. 2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

"Произведения на топологични пространства".

Лектори: Пламен Георгиев Георгиев и Надежда Ивелинова Иванова.

Семинарът ще се проведе на 08 януари 2019 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.