Семинарът "Динамични системи и теория на числата", 5 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с   доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели II част

Резюме: Ще бъдат построени  някои семейства мултиортогонални полиноми, които освен това са собствени функции на диференциални оператори. Ще бъдат намерени съответните уравнения от типа на Пиърсън за техните векторни мерки. 

Поканват се студентите и преподавателите.