Списъци на готови удостоверения за завършени СДК курсове, 2017

На страницата ОБУЧЕНИЕ>ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ>ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ са публикувани списъци на завършилите (чийто удостоверения са готови) следните курсове:

  •     Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър;
  •     Компетентности на учителите по природни, инженерни и математически науки, и ролята на изследователския подход в обучението по тези науки;
  •     Новата учебна програма по информационни технологии за 8 клас – предизвикателства и възможности - юли, 2017;
  •     Обучението по информатика в 8 клас по новата учебна програма - юли, 2017.