Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2017/2018

Избираеми дисциплини, които ще се преподават на английски език (записват се с молба до Декана в отдел "Студенти", г-жа Венета Тенева).

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина

КатедраДисциплинаХорариумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
ОМИПознавателни процеси в математиката2+2+05Д/Др.22222222доц. Т. Тонова
ФзФУстройство на компютърните системи1+0+12Др.22222222гл.ас. Юрий Цукровски
МЛПФилософия и логика2+0+02,5Др.22222222доц. Вл.Сотиров
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И   333 3доц. А. Ангелов (90%),  ас. Р. Исуфов (10%) 
МЛПStrawberry Prolog  и Изкуствен интелект0+0+22,5КП2222 22 Д. Добрев
КИБази от данни-практикум - спец. И, КН1+0+35КПсамо за 3к. само за 3к.     доц. Радослава Христова, Георги Пенков (х)
КИБази от данни-практикум - спец. ИС0+0+22,5КП само за 2к.      доц. Радослава Христова
ИСДизайн и анализ на алгоритми (практикум)0+0+34КПсамо за 2 к. само за 2 к.     гл. ас. Г. Георгиев
ИСКомпютърни архитектури - практикум0+0+22,5КПсамо за 2к.       доц. С. Русева
ИТМултимедийни технологии2+0+25КП22223222гл.ас. Тр. Илиев
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. Инф0+0+22,5КПсамо за 1к.       доц. Петър Армянов
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС0+0+22,5КП само за 1к.      доц. Калин Георгиев
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КП  само за 1к.     проф. Магдалина Тодорова 1 п., гл. ас. Нора Ангелова 2 п.(1-ва група: Пламен Начев (х); 2-ра група: Пламен Начев (х); 3-та група: Момчил Сулов (х) и Николай Велков (х); 4-та група: Теодор Тошков (х); 5-та и 6-та група: Петър Събев (х); 7-ма и 8-ма група: Александър Шумаков (х))
ИСОперационни системи - практикум0+0+22КП  2   2 гл. ас. Георги Георгиев
КИРазработване на информационни системи
- практикум
1+0+35КП 4      доц. Иван Станев
ИССофтуерни технологии — практикум0+0+22,5КПсамо за 3к. само за 3к.     доц. Д. Биров
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. М, ПМ, Стат0+0+22,5КП   само за 1к. само за 1к. само за 1к.доц. Павел Павлов, Виктор Цонев (х), Томислав Николов (х), Беатрис Бонева (х), Виктор Иванов (х)
ЧМАЧислени методи - практикум - спец. И,  ПМ, Ст0+0+22.5КП2    2 2гл. ас.  А. Авджиева
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения - практикум0+0+33.5КП33333323ас. Т. Иванов
КАТИзбрани глави от комплексния анализ3+0+07,5М   3 3 3доц. В. Хаджийски
ДУИзомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0+07М3  3 3 3гл.ас. Ц. Стоянова
МАИзпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства3+07М22222222проф. Н. Рибарска
КАТКатегорна топология2+2+07М11111111проф. Г. Димов студ. Киприян Бербатов
КАТКомплексен анализ2+2+0 М222   2 доц. К. Влъчкова
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М 2 2 22 проф. Т.Тинчев, Б.Ризов
МЛПМатематическа логика3+1+08,5М222 222 доц. А. Дичев
ЧМАМатематическо моделиране в биологията2+26М33333333проф. Св. Марков, ас. Милен Борисов
ДУМатрични модели3+0+07М22222222проф. Е. Хорозов
МАНегладък анализ2+0+05М22222222д-р Мира Бивас
МАНелинеен функционален анализ3+0+07М22222222проф. Н. Рибарска
ДУОбща теория на относителността3+0+07М22222222доц. А. Живков
ГеомПотоци на Ричи и неравенства на Ли-Яу4+0+08М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. С. Иванов
ГеомПредставяния на компактни групи на Ли4+0+08М   3 и 4 3 и 4  доц. Б. Александров
МРМПриложения на групите на Ли в диференциалните уравнения3+0+07М   2 2 2гл. ас. А. Стефанов
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част4+0+08М   3 и 4 3 и 4  проф. С. Иванов
ДУРиманови повърхнини3+0+07М22222222проф. Е. Хорозов
ДУСоболеви пространства и приложения в ЧДУ3+0+07М3  3 3 3доц. Т. Попов
МАСъстезания по математика за студенти - 2 част3+0+07М1111 11 доц. В. Бабев
АлгТеория на Галоа3+0+07М3 2233  доц. А. Божилов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М33333333доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения (с ЗИД за ПМ, М, Стат 3 курс)3+1+05М33333333доц. М. Каратопраклиева
КАТТета-функции4+0+08М22222222гл.ас. Р. Йорданов
КАТТопология за информатици2+2+05М11111111проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
МАУвод в аналитичната теория на числата4+0+09М  2222 2проф. Д. Толев, ас. Живко Петров
МАФункционален анализ3+1+07М22222222проф. Н. Рибарска
МАФункционални пространства и теория на интерполацията3+0+07М22222222проф. Л. Николова
ДУЧастни диференциални уравнения и приложения2+2+07М222 2 22гл. ас. Ц. Христов
ЧМАЧислено интегриране3+0+07М3333 3 3проф. Г. Николов
КИАктивна информационна сигурност 2- ОТПАДА2+1+04ОКН333   3 д-р Георги Шарков
КИВекторна компютърна графика2+2+05ОКН4 4     доц. Бойко Банчев
КИГолеми масиви от данни2+2+05ОКН222   2 доц. Атанас Семерджиев, доц. Калин Георгиев
ИСИзбрани глави от комбинаториката и теорията на графите2+2+05ОКН2222 222гл. ас. Добромир Кралчев
 Компютърни системи за
управление на роботи
2+0+25OKН333   3 доц. А. Димов (СТ) /доц. С. Цветанов (ИС)
МЛПИзчислимост в анализа3+0+04,5ОКН22222222гл. ас. Иван Георгиев 
МЛПЛамбда смятане и теория на доказателствата3+1+05ОКН22222222доц.Т. Трифонов
КИМобилни приложения2+0+25ОКН222   2 проф. Васил Георгиев, преп. Х. Христов
ИСМрежова сигурност 2 - писане на сигурен код2+0+05ОКН2222222 Мариян Маринов
МЛППриложение на крайните автомати3+2+08ОКН3333 333доц. Ст.Михов, гл. ас. Ст. Герджиков
КИРазширен семинар по програмиране - ОТПАДА2+2+05ОКН222   2 доц. Атанас Семерджиев, доц. Калин Георгиев, доц. Трифон Трифонов
КИСеминар по системно програмиране2+2+05ОКН333   3 доц. Петър Армянов, доц. Атанас Семерджиев
СТУправление на знания2+0+25ОКН333  33 доц. Е. Гурова, А. Антонова/ СТ(х)Л. Зографова /СТ (х)
ЧМАMatlab и приложения в числените методи2+0+27ПМ3 3333 3мат. А. Авджиева
ЧМААлгоритмични основи на компютърната графика2+2+06ПМ 2222222доц. Н. Найденов/ Савка Костадинова (х)
ДУАнализ на Клифорд за диференциални уравнения2+2+07ПМ22222222гл.ас. С. Георгиев
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ2222 22 проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
ДУЕволюционни модели на биологични системи3+0+07ПМ22222222доц. Т. Боев
ЧМАИзпъкнал анализ  и приложенията му в обработката на изображения2+0+05ПМ3 33 333гл. ас. Станислав Харизанов (x)
ВОИСМатематическа статистика2+2+07ПМ3333333 доц. Д. Дончев
КАТМатематическа теория на риска3+0+06ПМ   3 3 3проф. Л.Минкова
ДУМатематическа физика на хетерогенни среди2+2+07ПМ22222222доц. Тошко Боев, гл. ас. Георги Георгиев
КАТМатематически методи в метеорологията3+0+07ПМ22222222гл.ас. Р. Йорданов
ЧМАМатематически модели и изчислителен експеримент2+0+27ПМ33333333проф. С. Димова, ас. Т. Иванов
ВОИСМатематически увод в икономиката3+0+07ПМ11111 1 доц. Й. Митев (хон.)
ВОИСМетоди за оптимизация3+0+07ПМ3333 333проф. М. Кръстанов
ЧМАНадеждни изчисления2+0+26ПМ2 2222  проф. Е. Попова
ЧМАПаралелни  алгоритми3+2+19ПМ4 44 4  проф. Св. Маргенов
ЧМАПриложения на математиката за моделиране на реални процеси1+0+26ПМ22222222ас.Тихомир Иванов
ЧМАСеминар по приложна математика2+0+04ПМ3 33 333проф. Ст. Димова
ВОИССлучайни процеси2+2+07ПМ4443 34 доц. М. Савов (хон.), М. Николова (хон.)
ДУСофтуер за научна визуализация2+0+03ПМ   3 3  доц. Т. Попов
МРМСтатика2+1+04ПМ222 2 22проф. Г. Бояджиев
ВОИССтатистически методи в актюерството2+2+05ПМ4444 44  гл.ас. Е. Каменов
ВОИСТеория на нелинейните системи3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
КАТТеория на солитоните3+0+07ПМ22222222гл.ас. Р. Йорданов
МРМУвод в динамиката2+1+05ПМ333 3 33проф. Г. Бояджиев
ВОИСУвод в статистиката2+2+05ПМ1111111 М. Желязкова, М. Николова (хон.)
ДУУвод в теорията на динамичните системи и хаоса2+2+07ПМ2  2 2 2гл.ас. С. Георгиев
МРМУстойчивост на движението3+0+06ПМ333 3 33проф. Г. Бояджиев
МАФрактали3+0+07ПМ22222222доц. М. Такев
МРМХидродинамика3+0+07ПМ   3 3  ас д-р Ц.Коцев
ВОИСМодели в социалните науки2+0+25ПМ / Ст   4 4 4доц. В. Стоименова
ВОИСМодели на смъртност3+0+07ПМ / Ст   3 3 3доц. В. Стоименова
ВОИСФакторни планове2+0+25ПМ / Ст   4 4 4доц. В. Стоименова
ВОИСБиостатистика2+0+27ПМ/Ст4444 444доц.Весела Стоименова
МАСеминар "Допълнителни въпроси от ДИС"3+0+07 С22222222гл. ас. Иван Гаджев
СТПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”) 2+1+15С333   23доц. П. Русков  /СТ (х) (30 ч. л.), ас. Г. Къдрев (30 ч. у.)
ИССеминар по алгоритми3+0+07С1,2,31,2,31,2,31,2,31,2,31,2,31,2,31,2,3доц. М. Марков
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 23+0+07С   2 2 2проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев
ДУСеминар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции3+0+07С2  2 22 доц. М. Каратопраклиева
СТСеминар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи0+2+02,5С      4 доц. Д. Петрова-Антонова, ас. И. Павлова
Философски ф-тНевербална комуникация в публичната реч и делово общуване2+2+04Х22222222доц. Герасим Петринский
Философски ф-тРеторика и комуникативни умения2+2+05Х22222222доц. Герасим Петринский
Философски ф-тУбеждаваща комуникация и диалог2+0+02,5Х44444444доц. Вирджиния Радева
КИ3D графика и трасиране на лъчи3+0+04,5ЯКН222   2 Веселин Георгиев
КИCloud Startup2+2+05ЯКН333   3 доц. Атанас Семерджиев
КИАнализ и синтез на програми - ОТПАДА3+0+06ЯКН222   2 проф. Магдалина Тодорова
ИСВъведение в Juniper мрежите1+0+14ЯКН333   3 доц. Ст. Димитров
КИДълбоко обучение с Тензорфлоу3+0+14,5ЯКН333   3 Георги Стоянов, Александър Георгиев, Ивайло Караманолев, Иван Георгиев
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН2222422 ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
КИИнтернет на нещата2+2+05ЯКН222  22 д-р Стоян Велев, доц Атанас Семерджиев, ас. Траян Илиев
КИКачествен програмен код0+3+04ЯКН222   2 Филип Янков
ИТМногоагентни системи и социална роботика2+0+25ЯКН222 2 2 гл.ас. Т. Илиев
КИМобилно Интернет съдържание2+0+25ЯКН222  22 проф. Васил Георгиев
КИОриентирана към услуги архитектура3+0+28ЯКН333   3 проф. Владимир Димитров
ОМИОснови на сигурното уеб програмиране2+1+14ЯКН323 3 2 гл.ас. Ф. Петров
КИПодготовка за интервюта0+2+24ЯКН22222222Александър Георгиев
МРМПриложно обектно ориентирано програмиране част първа3+0+27ЯКН222   2 проф. Е. Кръстев
КИПрограмиране със Swift2+1+04ЯКН22222222Емил Атанасов, Спас Билярски
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН444 44  проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН333 3 3 ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
ИТРазработване на ИКТ - базирано обучение2+0+25ЯКН333 333 ас. П. Михнев
ИТРазработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js2+0+25ЯКН222 2 2 ас. Т. Илиев
КИСъвременно функционално програмиране2+2+05ЯКН3 2     доц. Бойко Банчев
КИФункционално програмиране с Elixir0+4+05ЯКН22222222Николай Цветинов, Валентин Михов, Андрей Дренски, Никола Жишев
ИТЦифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн2+0+25ЯКН222 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТЦифров дизайн и мултимедия - цифрови медии2+0+25ЯКН222 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева, И. Иванов 

Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ (следете за техните срокове и условия). Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.

Избираеми дисциплини, които ще се преподават на английски език

Elective GroupCoursesTutorLectures+Seminars+
Practical work
ECTSDayFromToHall
МRandom ProcessesAssoc. Prof. Mladen SavovLectures+Seminars5Monday17 pm19 pm302
МDifferencial GeometryAssoc. Prof Ivan MinchevLectures+Seminars5Friday14 pm18 pm527
МVARIATIONAL METHODS AND APPLICATIONSAssoc. Prof M. KaratopraklievaLectures6Friday1013401
 VARIATIONAL METHODS AND APPLICATIONS - SeminarAssoc. Prof M. KaratopraklievaSeminars Wednesday14 pm16 pm307
MMATHEMATICAL MODELS AND COMPUTATIONAL EXPERIMENTProf. S. DimovaLectures+Seminars5Wednesday16 pm18 pm514
МPROBABILITY 2Assoc. Prof. Mladen SavovLectures+Seminars5Thursday16 pm18 pm 
ОКНBusiness Intelligence (BI)Assoc. Prof. D. BirovLectures+Seminars5Thursday1821501
ОКНICT SecurityAssoc. Prof. K. SpasovLectures+Seminars5Module - Please
 write to kspasov@fmi.uni-sofia.bg
   
ЯКНData bases (in English) Prof. V. DimitrovLectures6Wednesday14:0017:00309
ЯКНData bases (in English) Assoc. Prof. R. HristovaSeminars Monday13:0015:00306
ОКНInnovation and Entreprenership (JA Program)Boyan YankovLectures+Seminars+
Practical work
5Please
 write to boyan@webmotion.bg
   
ОКНArchitectures of Software
systems
Assoc. Prof. A. DimovLectures+Seminars+
Practical work
5Thursday13:0016:00A, block 2
ОКНAgile Software DevelopmentAssoc. Prof. D. BirovLectures+Seminars5Thursday10:0014:00502
ОКНCloud Computing and
Technologies
Assist. Prof. G. NovakovaLectures+Seminars5Monday18 pm21 pm2
ОКНAdvanced Web ProgrammingAssoc. Prof. D. BirovLectures5Wednesday17:0020:00502