Срещи на Експертна група за програмна акредитация на професионално направление 4.6 със студенти, преподаватели и служители, 3.12.2019

Уважаеми студенти, преподаватели и служители на ФМИ,

Във връзка с посещение на Експертна група във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на  направление 4.6 Информатика и компютърни науки, ще се проведат следните срещи:

03.12.2019 г. (вторник), 15.00 ч., Заседателна зала на ФМИ (206) - Среща със студенти, обучаващи се в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” на професионалното направление;
03.12.2019 г. (вторник), 16.00 ч., Заседателна зала на ФМИ (206) – Среща на Експертната група с преподаватели и служители.

Каним всички желаещи да вземат участие в срещите.

Деканското ръководство на ФМИ