Състезание по компютърни мрежи за ученици

Съгласно  чл.29, ал. 3 от Правилника за приемане на студенти в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2016/2017 година, на кандидатите дванадесетокласници с валидна диплома за завършено средно образование,  получили оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от националното състезание по компютърни мрежи, тази оценка им се признава за резултат от конкурсния изпит по математика ІІ равнище и важи за прием във всички специалности в СУ-ФМИ. За тези оценки (както и за всички оценки от 5.00 и нагоре - за евентуално използване в друго ВУЗ) служебна бележка се издава от Деканата на ФМИ. 

За повече информация погледнете сайта на състезанието.