Стартира кампанията за кандидатстване по програма Еразъм + за академична 2017/2018 г.

Стартира кампанията за кандидатстване по програма Еразъм + за академична 2017/2018 г. Крайният срок за кандидатстване за Първо класиране е 6 март 2016 г., 12:00 ч.

Съгласно изискванията на отдел "Международна дейност и протокол", кандидатстването и изборът на студенти и докторанти ще се проведе чрез електронната платформа: http://www.erasmus.uni-sofia.bg , бутон "Регистрирай се сега" на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското си име и парола от СУСИ. Препоръките на кандидатите, ако са поставени в хартиен плик, се подават в стая 203 при Стефка Близнева - blizneva@fmi.uni-sofia.bg . Ако не са поставени в плик, се качват сканирани в електронната платформа. Всички изискуеми документи са качват сканирани в електронната платформа. Новото тази година е Декларацията за предишно участие, която ще намерете качена във формат Word в секцията на програма Еразъм + на сайта на ФМИ: http://www.fmi.uni-sofia.bg/erazmus и също трябва да бъде качена в сканиран вид. Системата ще бъда отворена на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 6 март 2017 г. в 12:00 часа. Двата конкурса за ФМИ ще се проведат в периода 7-17 март 2017 г.