Стипендиантска програма Study iT First, 2017

Стипендиантската програма "Study iT First" се реализира от SAP Labs България, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

Освен безвъзмездна стипендия за период от една академична година, стипендиантите ще могат да придобият умения и работни практики в корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка. Програмата предлага и допълнителна възможност за стаж в развойния център на SAP в София по време на лятната ваканция.

Стипендиантите ще бъдат избрани чрез конкурс, който стартира на 8 септември 2017 и ще продължи до 9 октомври 2017. Конкурсът е отворен за студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет.

Информация за условията и начина на кандидатстване можете да намерите тук.