Студентска конференция по Математика

Май
11
Май/11 09:15 - Май/13 16:15

София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Събитието е отворено за всички любознателни слушатели.

Кога: 
сряда, 11 Май, 2016 - 09:15 до петък, 13 Май, 2016 - 16:15
Къде: 

София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Целта на студентската конференция е да създаде условия, в които студенти от последните години на бакалавърското обучение, магистри и докторанти, от и извън ФМИ, да се запознаят и обменят опит и знания под формата на лекции и семинари. Идеалната и дългосрочна цел на конференцията е да положи началото на едно ежегодно събитие, което да стане част от академичната среда във Факултета по Математика и Информатика на Софийския Университет.

 
Научни направления:
  • Алгебрична топология
  • Диференциална геометрия
  • Диференциални уравнения
  • Информатика
  • Математически анализ
  • Математическо оптимиране
  • Теория на вероятноститите и статистика
  • Теория на числата
  • Числени методи

Информация за контакти

Димитър Коджабашев
University of Sheffield
 
Владимир Митанкин
University of Bristol