СУСИ - Помощна информация за студент

А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg

За достъп до системата се използва браузър (препоръчително Microsoft Internet Explorer) от компютър, който има връзка с Интернет.

Б. Вход в системата: След като е направена връзка със системата се появява екран 1 за вход в нея с потребителско име и парола.

Екран 1

  

 
Потребителското име се получава след като на студента бъде създаден профил в СУСИ. Потребителското име се генерира автоматично от системата.

Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg след въвеждане на факултетен номер и ЕГН.

Бакалаврите от СУ, приети в ОКС "Магистър", ползват старото си потребителско име. Ако не го знаят, могат да го получат на горния адрес.

Първоначалната парола е ЕГН на студента. Става активна, след като на студента бъде създаден профил в СУСИ.

На бакалаврите от СУ, приети в 1-и курс на ОКС "Магистър", се запазва паролата от бакалавърския профил.

Паролата се сменя след влизане в СУСИ. 

При възникване на проблеми студент от ФМИ може да се обърне към администраторите на системата (за останалите факултети вижте тук). 

След успешно влизане в системата се получава екран, подобен на екран 3, ако студентът присъства само с един факултетен номер в системата, или на екран 2, ако е регистриран с повече от един факултетен номер (такъв е случаят с магистрите, които са завършили бакалавърска степен в СУ).

 Екран 2


В последния случай казваме, че студентът има повече от една роля в информационната система, като всяка от тях е посочена на отделен ред. 
Ако студентът е регистриран в системата и като преподавател (при провеждане на практически занятия и упражнения), тази роля не е видима от входа за студенти, а само от входа за преподаватели, който е на друг адрес.

В случай на повече роли студентът трябва да избере желаната роля (ф.н.), при което ще премине към екран, подобен на екран 3.

Екран 3  

Елементът, отбелязан с 1, присъства само ако студентът има повече от една роля.

 • Начало – преминава се към начална страница, в която са различните роли на студента. Може да се влезе отново в желана роля.

Групата, отбелязана с 2:

 • Помощ – получава се настоящата помощна информация;
 • Изход – изход от системата, като се получава екран1.

Елементът, отбелязан с 3, показва името, с което е регистриран потребителят.

Групата, отбелязана с 4, са връзки към услугите, които системата предоставя на студента:

 • Съобщения – възможност за обмен на съобщения;
 • Справки – преминава се към екран за избор на конкретна справка;
 • Невзети изпити – получава се списък от дисциплините, които се водят на студента и за които в системата няма оценка;
 • Смяна на паролата – преминава се към възможност за промяна на паролата;
 • Записване за избираеми дисциплини – преминава се към записване на избираеми дисциплини, в случай, че има активна кампания;
 • Такси - преминава се към заплащане на семестриална такса чрез системата.


Групата, отбелязана с 5, показва отделните характеристики, с които е регистриран студентът. Той трябва да следи дали те отговарят на неговите очаквания, защото от тях съществено зависи поведението на системата. На третия ред е дадено съкратеното име на учебния план на студента (в случая Информационни системи) и в скобите знаци, които посочват допълнителни характеристики на учебния план:

 • първият знак е р (за редовно обучение) или з (за задочно обучение)
 • вторият знак е м (за магистърска степен) или б (за бакалавърска степен);
 • следващият знак (ако присъства) е с (за специалисти) или нс (за неспециалисти)

Елементът, отбелязан с 6, показва кой е текущият семестър в системата.

Успешна работа със системата!

Български