Съвместен семинар „Математическо моделиране” и „Приложна математика”, 06.06.2018

На 06.06.2018 г., сряда, от 18:15 до 21 часа в зала 514 ще се проведат семинарите  "Математическо моделиране" и "Приложна математика". Ще докладват резултатите си следните участници в семинарите:

  • Димитър Трендафилов: „Modelling of Light Transmittance in Real-time Computer Graphics”.
  • Христо Лачев и Кристина Цолева: „Графични бази от данни”.
  • Денис Тихогло: темата ще бъде обявена  по-късно.