Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2019/2020

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина.  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа  ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
МАСеминар "Допълнителни въпроси от ДИС"3+0+0722222222гл.ас. Иван Гаджев
ОМИПознавателни процеси в математиката2+2+05Д/Др.22222222доц. Т.Тонова
ФзФУстройство на компютърните системи1+0+12Др.22222222гл.ас. Ю. Цукровски
МЛПФилософия и логика 2+0+02,5Др.22222222доц. Владимир Сотиров (хон.)
Департамент по спортФМИ - Спорт_19_20+0+22Др.22222222
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3333доц. А.Ангелов50%, ас.Ридван Исуфов50%
МЛПStrawberry Prolog и Изкуствен интелект0+0+22,5КП222222мат. Димитър Добрев (хон.)
КИБази от данни-практикум - спец. ИС0+0+22,5КПсамо за 2к.доц. Р. Христова
ИСДизайн и анализ на алгоритми (практикум)0+0+34КПсамо за 2 к.само за 2 к.гл. ас Георги Георгиев
ИСКомпютърни архитектури -практикум0+0+22,5КПсамо за 2 к.доц. Стела Русева
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП22232мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. Инф0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. Т. Трифонов, Калин Илиев(х), Ясен Алексиев(х), Александър Димитров(х), Ясен Бонев(х). Н. Шегунов
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. К. Георгиев, Г. Минков (х), С. Иванов (х), Х. Илиев (х), П. Денков (х), М. Писина (х), Георги Стаменов (х), Александрина Ковачка (х), Даниел Шахънски (х), Петя Котова (х)
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КПсамо за 1к.
СТОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. СИ0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. д-р Александър Димов/
ИСОперационни системи -практикум0+0+22КП22гл. ас Георги Георгиев
КИПрограмиране без програмисти – практикум проектиране0+5+05,5КП3333доц. И. Станев
КИРазработване на информационни системи - практикум1+0+35КП4доц. И.Станев
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. М, ПМ, Стат0+0+22,5КПсамо за 1к.само за 1к.само за 1к.Н. Георгиева (хон.), Никола Христов (хон.), Борис Глузов (хон.), Н. Шегунов
ЧМАЧислени методи - практикум - спец. И, ПМ, Ст0+0+22.5КП222гл. ас. Тихомир Иванов
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения - практикум0+0+33.5КП33333323гл. ас. Тихомир Иванов
ГеомГеометрия върху диференцируеми многообразия3+1+09М3 и 4доц. Богдан Александров
АлгЕкстремална комбинаторика3+0+07М33333333проф. дмн И. Ланджев
АлгИзбрани въпроси от аналитичната теория на числата3+0+07М22222222гл. ас. д-р Т. Тодорова
АлгИзбрани глави от Алгебрата I3+0+07М11111111екип от катедра “Алгерба”
ДУИзомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции3+0+07М333гл. ас. Ц. Стоянова
МАИзпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства3+07М22222222проф. Н. Рибарска
КАТКомплексен анализ2+2+05М2222доц. К. Влъчкова
АлгКрайни групи3+0+07М333333гл. ас. д-р К. Табаков
АлгКриптография3+0+07М33333333проф. дмн И. Ланджев
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М2222проф. Тинко Тинчев (л.), гл. ас. Стефан Вътев (упр.)
МЛПМатематическа логика3+1+08,5М222222доц. Ангел Дичев
МЛПМатематически методи на спортния бридж2+4+06М22222222доц. Иван Минчев (15 л.), гл. ас. Георги Георгиев (15 л.), Борислав Ризов (30 упр., хон.), Александър Аврамов (30 упр., хон.)
ЧМАМатематическо моделиране в биологията2+2+06М33333333проф. Светослав Марков (л) / гл. ас. Милен Борисов (у)
МАНегладък анализ2+0+05М22222222д-р Мира Бивас
МАНелинеен функционален анализ3+0+07М22222222проф. Н. Рибарска
ДУОбща теория на относителността3+0+07М22222222доц. А. Живков
ГеомПотоци на Ричи и неравенства на Ли-Яу4+0+08М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
АлгПредставяния на групите3+0+07М333333доц. д-р С. Бумова
ГеомПредставяния на компактни групи на Ли4+0+08М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
МРМПриложения на групите на Ли в диференциалните уравнения3+0+07М222доц. Б. Георгиева
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част4+0+08М3 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
ДУСоболеви пространства и приложения в ЧДУ3+0+07М3333доц. Т. Попов
ЧМАСплайн функции и приложения3+0+07М33333доц. Никола Найденов
АлгСъстезателна математика II3+0+07М11111111доц. д-р А. Божилов
АлгТеория на Галоа3+0+07М232222доц. д-р А. Божилов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М33333333доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения (със ЗИД за ПМ, М, Стат 3 курс)3+1+05М33333333доц. Т. Попов
КАТТета-функции4+0+08М22222222гл.ас. Р. Йорданов
КАТТопология за информатици2+2+05М22222222проф. Г. Димов
МАУвод в аналитичната теория на числата4+0+09М22222проф. Д. Толев
АлгУвод в комутативната алгебра3+0+07,5М232222проф. д-р Азнив Каспарян
АлгУвод в теория на кодирането3+0+07М23322232доц. д-р Е. Великова
МАФункционален анализ3+1+07М22222222проф. Н. Рибарска
МАФункционални пространства и теория на интерполацията3+0+07М22222222проф. Л. Николова
ДУХамилтонови системи3+0+07М33333333доц. О. Христов
ДУЧастни диференциални уравнения и приложения2+2+07М222222гл. ас. Ц. Христов
ЧМАЧислено интегриране3+0+07М333333проф. Гено Николов
ДУДинамични системи3+0+07М, ПМ22доц. О. Христов
МРМ3D моделиране и принтиране и прложения в роботиката3+0+48ОКН22222222доц. И. Чавдаров
КИВекторна компютърна графика2+2+05ОКН44доц. Бойко Банчев
ИСИзбрани глави от комбинаториката и теорията на графите2+2+05ОКН2222222гл. ас. Добромир Кралчев/доц. Минко Марков
СТКомпютърни системи за управление на роботи2+0+25ОКН3333доц. Александър Димов/доц. Симеон Цветанов
МЛПЛамбда смятане и теория на доказателствата3+1+05ОКН22222222доц. Трифон Трифонов
МЛПМашини, езици, сложност и изчислимост4+2+09ОКН22222222гл. ас. Стефан Герджиков (30 л., 15 упр.), гл. ас. Стефан Вътев (30 л., 15 упр.)
КИМобилни приложения2+0+25ОКН2222Хр Христов
МЛППриложения на крайните автомати3+2+08ОКН3333333доц. Стоян Михов (л., хон.), Диана Генева (15 упр., хон.), Георги Шопов (15 упр., хон.)
СТПриложно-програмни интерфейси за работа с облачни архитектури с Амазон Уеб Услуги (AWS)2+0+25ОКН3,43,43,43,4доц. Милен Петров/доц. Аделина Алексиева/Димитър Вачев
КИСеминар по системно програмиране2+2+05ОКН3333доц. П. Армянов; доц. А. Семерджиев
МЛПТеории за пространство и време основани на региони4+0+06ОКН22222222проф. Димитър Вакарелов (хон.)
СТУправление на знания2+0+25ОКН333доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова, Лилия Зографова/х(СТ)
ЧМАMatlab и приложения в числените методи2+0+27ПМ333333гл. ас. Ана Авджиева
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ДУЕволюционни модели на биологични системи3+0+07ПМ22222222доц. Т. Боев (хон.)
ЧМАИзпъкнал анализ и приложенията му в обработката на изображения2+0+05ПМ333333доц. Станислав Харизанов (хон.)
ВОИСМатематическа статистика2+2+07ПМ3333333доц. Дончо Дончев
КАТМатематическа теория на риска3+0+06ПМ333проф. Л.Минкова
КАТМатематически методи в метеорологията3+0+07ПМ22222222гл.ас. Р. Йорданов
ЧМАМатематически модели и изчислителен експеримент2+0+27ПМ33333333проф. Стефка Димова (хон.), Александър Манов (хон.)
ВОИСМатематически увод в икономиката3+0+07ПМ111111доц. Й. Митев (хон.)
ВОИСМетоди за оптимизация3+0+07ПМ3333333проф. М. Кръстанов
ЧМАПаралелни алгоритми3+2+19ПМ4444проф. Светозар Маргенов (хон.)
ЧМАПриложения на математиката за моделиране на реални процеси1+0+26ПМ22222222гл. ас. Тихомир Иванов (л), ас. Галина Люцканова-Жекова, Мария Зарчева (у.)
ЧМАСеминар по приложна математика2+0+04ПМ333333проф. Стефка Димова (хон.)
ВОИССлучайни процеси2+2+07ПМ444334доц. Младен Савов (хон), сем. Маргарита Николова (хон)
ДУСофтуер за научна визуализация2+0+03ПМ33доц. Т. Попов
МРМСтатика2+1+04ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ВОИССтатистически методи в актюерството2+2+05ПМ444444проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
ВОИСТеория на нелинейните системи3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
МРМУвод в динамиката2+1+05ПМ333333проф. Г. Бояджиев
ВОИСУвод в статистиката2+2+05ПМ1111111гл.ас. Мая Желязкова, сем. Маргарита Николова (хон)
МРМУстойчивост на движението3+0+06ПМ333333проф. Г. Бояджиев
МАФрактали3+0+07ПМ22222222доц. М. Такев
МРМХидродинамика3+0+07ПМ33гл. ас. Ц. Коцев
ВОИСМодели в социалните науки2+0+25ПМ / Ст444доц. В. Стоименова
ВОИСМодели на смъртност3+0+07ПМ / Ст333доц. В. Стоименова
ВОИСФакторни планове2+0+25ПМ / Ст444доц. В. Стоименова
ВОИСВариационен анализ на многозначни изображения2+0+05ПМ/М33333333проф. Асен Дончев
ВОИСБиостатистика2+0+27ПМ/Ст444444##гл.ас. Деница Григорова
ВОИССтохастични числени методи и симулации2+0+25ПМ/Стат3333333проф. д-р Тодор Гюров
СТПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”)2+1+15С33323доц. д-р Петко Русков/ СТ(х), гл. ас. д-р Сия Цолова, ас. Георги Къдрев
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 23+0+07С222проф Е. Хорозов (хон.), доц. А. Живков
БФЕкология и опазване на околната среда2+1+03,5Х22222222доц. Анелия Кенарова
ФФНевербална комуникация в публичната реч и деловото общуване2+2+04Х22222222доц. Герасим Петрински
ФФРеторика и комуникативни умения2+2+05Х2222222доц. Герасим Петрински
ФФУбеждаваща комуникация и диалог2+0+03Х22222222гл.ас. Яна Събева
КИ3 D графика и трасиране на лъчи - ОТПАДА3+0+04,5ЯКН222   2 
КИCloud Startup2+2+05ЯКН3333Д. Димитров (х), доц. А. Семерджиев
ИСВъведение в Juniper мрежите1+0+14ЯКН3333доц. Стефан Димитров
КИДълбоко обучение с Тензорфлоу3+0+14,5ЯКН3333
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН2222422старши преп. Пенчо Михнев/ИТ доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева/ИТ
КИИнтернет на нещата2+2+05ЯКН22222д-р Стоян Велев
КИКачествен програмен код0+3+04ЯКН2222Филип Янков
КИМобилно Интернет съдържание2+0+25ЯКН22222проф. В. Георгиев
КИОриентирана към услуги архитектура3+0+28ЯКН3333
ОМИОснови на сигурното уеб програмиране 2+1+14ЯКН32332гл.ас. Ф. Петров
ИТПрактическа роботика и умни "неща"2+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИПодготовка за интервюта -ОТПАДА0+2+24ЯКН22222222
ИТПрактическа роботика и умни "неща"2+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
МРМПриложно обектно ориентирано програмиране част първа3+0+27ЯКН222проф. Е. Кръстев
КИПрограмиране без програмисти3+2+05,5ЯКН3333доц. И. Станев
КИПрограмиране със Swift2+1+04ЯКН22222222E. Атанасов, С. Билярски, Д. Иванов
КИПроектиране и разработка на компютърни игри3+0+48,5ЯКН3333Филип Янков
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН44444проф. Красен Стефанов
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН33333доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ, преп. П. Михнев /ИТ
ИТРазработване на ИКТ - базирано обучение2+0+25ЯКН333333старши преп. Пенчо Михнев/ИТ
ИТРазработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js2+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИСъвременно функционално програмиране2+2+05ЯКН32доц. Бойко Банчев
ИТЦифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн2+0+25ЯКН22222доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ
ИТЦифров дизайн и мултимедия - цифрови медии2+0+25ЯКН22222гл. ас. д-р Олег Константинов