Състезания и конкурси за студенти

Конкурс за награда „130 години Софийски университет”, 2018 г. 

Конкурс за наградата „Проф. дмн Иван Сосков” на изявен студент от ФМИ

Конкурс за именни стипендии и стипендия "Хуауей ИКТ", 2017

VI Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2017, 27-29 Октомври 2017 г., град Варна 

Турнир за купата на Декана