Международни конференции

Четиринадесета международна конференция "Конструктивна теория на функциите"

11-15 юни 2023 г., Лозенец, България

Организатори: 

  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 
  • Институт по математика и информатика при БАН

Сайт на конференцията

Recent Developments in Stochastic Processes

International Workshop (Mini-Conference)

March 27 – 29, 2023, София, България

Организатори:

  • Институт по математика и информатика при БАН
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

with the assistance of Bulgarian Statistical Society (BSS) 

Conference website

Recent Developments in Stochastic Processes

Международна работна среща (Мини конференция)

27-29.03.2023 г., София, България

Организатори:

  • Институт по математика и информатика при БАН
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

Със съдействието на Българско статистическо дружество.

Сайт на конференцията

Страници

Subscribe to RSS - Международни конференции