Международни конференции

Mathematics Days in Sofia

10-14 юли 2023

Организатор: Институтът по математика и информатика при БАН
Съорганизатори: Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" и Съюза на математиците в България

Сайт на конференцията

48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics” (AMEE)

7-13 юни 2022

Оргганизатор: Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет, София
Съорганизатор: Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“

Сайт на конференцията

Страници

Subscribe to RSS - Международни конференции