Международни конференции

44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”

08 - 13 юни 2018 г., гр. Созопол. България

Оргганизатор: Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет, София
Съорганизатор: Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“

44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”

June, 08 - 13, 2018, Sozopol, Bulgaria

Organizer: Faculty of Applied Mathematics and Informatics, Technical University, Sofia
Co-oranizaer: Faculty of mathematics and Informatics, Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

Страници

Subscribe to RSS - Международни конференции