научно-изследователска дейност

Международна конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)"

Международната конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)" ще се проведе на 28-29 юни 2017 г. в Икономически университет – Варна. Конференцията се провежда в рамките на проект DIMBI: “Developing the innovative methodology of teaching Business informatics” (http://dimbi.paragonweb.eu/).

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори

Консорциум УНИТе  (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от  СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „проф. д-р Асен Златаров“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Информационна среща във връзка с проект „Техностарт 2 – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

На 29 септември 2016 г. от 14 ч. в Заседателна зала 1 на Ректората ще се проведе информационна среща с участието на експерти от Министерство на икономиката за разясняване на условията за кандидатстване по националния конкурс по проект "Техностарт 2 –насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност