обучение

Семинар „Топология’’, 16.10.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. "Топологични пространства: вътрешност на множество"
      Лектор: Симеон Станимиров Александров;

  2.  "Локално крайни и дискретни фамилии от множества. Теорема на Александров-Урисон за бази"
      Лектор: Преслава Веселинова Недкова.

Семинарът ще се проведе на 16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.10.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 217 на ФМИ с доклад на тема

Върху някои диофантови неравенства с нецели степени

Лектор: Живко Петров

Поканват се студентите и преподавателите. Обърнете внимание на часа на започване на доклада!

Семинар по Оптимизация, 12.10.2018

На 12 октомври 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Тема: On a Bolza problem

Поканват се всички интересуващи се.

Страници

Subscribe to RSS - обучение