обучение

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 28.01.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 28 януари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ

 с доклада на Никола Станчев:
 "Хармонични спинори и формула на Лихнерович за свързаности с антисиметрична торзия".

 Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 21.01.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  21 януари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ

 с доклада на Руслан Капелев

 Доказателство на теоремата за Жордановата крива. Част I.

Семинар „Топология’’, 16.01.2020

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Теорема на Лефшец за характеризиране на нормални пространства."
Лектор: Свилен Иванов Попов.

Семинарът ще се проведе на 16 януари 2020 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Страници

Subscribe to RSS - обучение